Klavye Gizli Harfeleri
 

Alt-0196 Ä 
Alt-0128 €
Alt-0197 Å 
Alt-0198 Æ 
Alt-0199 Ç 
Alt-0200 È 
Alt-0201 É 
Alt-0202 Ê 
Alt-0203 Ë 
Alt-0204 Ì 
Alt-0205 Í 
Alt-0206 Π
Alt-0207 Ï 
Alt-0208 Ğ 
Alt-0209 Ñ 
Alt-0210 Ò 
Alt-0211 Ó 
Alt-0212 Ô 
Alt-0213 Õ 
Alt-0214 Ö 
Alt-0215 × 
Alt-0216 Ø 
Alt-0217 Ù 
Alt-0218 Ú 
Alt-0219 Û 
Alt-0220 Ü 
Alt-0221 İ 
Alt-0222 Ş 
Alt-0223 ß 
Alt-0224 ê 
Alt-0225 á 
Alt-0226 â 
Alt-0227 ã 
Alt-0228 ä 
Alt-0229 å 
Alt-0230 æ 
Alt-0231 ç 
Alt-0232 è 
Alt-0233 é 
Alt-0234 ê 
Alt-0235 ë 

Alt-0236 ì 
Alt-0237 ê 
Alt-0238 î 
Alt-0239 ï 

Alt-0240 
Alt-0241 ñ 
Alt-0242 ò 
Alt-0243 ó 

Alt-0244 ô 
Alt-0245 õ 
Alt-0246 ö 
Alt-0247 ÷ 

Alt-0248 ø 
Alt-0249 ù 
Alt-0250 ú 
Alt-0251 û 

Alt-0252 ü 
Alt-0253 ı 
Alt-0254 ş 
Alt-0255 ÿ 
Alt-0129 ? 
Alt-0130 ‚ 
Alt-0131 ƒ 

Alt-0132 „ 
Alt-0133 … 
Alt-0134 ‪ 
Alt-0135 ‡ 

Alt-0136 ˆ 
Alt-0137 ‰ 
Alt-0138 Ū 
Alt-0139 ‹ 

Alt-0140 Œ 
Alt-0141 ? 
Alt-0142 � 
Alt-0143 ? 

Alt-0144 ? 
Alt-0145 ‘ 
Alt-0146 ’ 
Alt-0147 " 

Alt-0148 " 
Alt-0149 • 
Alt-0150 – 
Alt-0151 — 

Alt-0152 ˜ 
Alt-0153 ™ 
Alt-0154 š 
Alt-0155 › 

Alt-0156 œ 
Alt-0157 ? 
Alt-0158 � 
Alt-0159 Ÿ 

Alt-0160 
Alt-0161 ¡ 
Alt-0162 ¢ 
Alt-0163 £ 

Alt-0164 ¤ 
Alt-0165 ¥ 
Alt-0166 ¦ 
Alt-0167 § 

Alt-0168 ¨ 
Alt-0169 © 
Alt-0170 ª 
Alt-0171 « 

Alt-0172 ¬ 
Alt-0173 
Alt-0174 ® 
Alt-0175 ¯ 

Alt-0176 ° 
Alt-0177 ± 
Alt-0178 ² 
Alt-0179 ³ 

Alt-0180 ´ 
Alt-0181 µ 
Alt-0182 ¶ 
Alt-0183 · 

Alt-0184 ¸ 
Alt-0185 ¹ 
Alt-0186 º 
Alt-0187 » 

Alt-0188 ¼ 
Alt-0189 ½ 
Alt-0190 ¾ 
Alt-0191 ¿ 

Alt-0192 À 
Alt-0193 Á 
Alt-0194  
Alt-0195 Ã

Not: Alıntıdır!

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=